De Opleiding


In september 2012 is  de opleiding 'Glory and Grace College' gestart. Deze opleiding is specifiek bedoeld voor pastors en oudsten in functie alsmede door hen aanbevolen aankomend leiderschap. Aangezien pastors en oudsten vanwege hun verantwoordelijkheden veelal niet de gelegenheid hebben om een parttime of fulltime dagopleiding te volgen, is gekozen voor een parttime opzet: elke maand 1 zaterdag onderwijs en bediening.
 

 

 

 


De gemeente van Jezus Christus is in beweging

Wereldwijd worden steeds meer gemeenten geestelijk opgewekt door een diepere openbaring van de genade die Jezus heeft bewerkt aan het kruis. Door deze openbaring zal de heerlijkheid van de Vader steeds krachtiger zichtbaar worden in de gemeente. De gelovigen zullen dieper gaan beseffen dat Jezus terugkomt voor een stralende bruid.

Deze beweging vraagt om reformatie en toerusting van leiders zodat zij een nieuwe generatie kunnen leiden in meer van Gods glorie, genade en waarheid.

 


  Dick van Steenis   Jaap Kooij   Dick Pieterman   Richard Wilbrink